Opparbeidelse av ny hage med trapper og murer

Skoleanlegg

Idyllisk inngangsparti

Miljøgate i Moelv.

Stein og ferdigplen rundt nybygd hus.

Sitteplass i skifer